Szanowni Państwo,

W związku z obecną sytuacją w kraju i na świecie oraz obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi właściwych organów administracji publicznej dot. zasad i trybu zapobiegania oraz zwalczania zakażeniem wirusem SARS-COV-2 (koronawirus) i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem:

I. Informujemy, że kontakt z Kliniką (recepcją) możliwy jest poprzez osobiste stawiennictwo w Klinice, telefonicznie lub e-mailowo za pośrednictwem następujących danych:

tel.: +48 222 926 885 lub +48 222 926 886
e-mail


Rejestratorki pracują zgodnie z harmonogramem pracy Kliniki, tj.:

Poniedziałek: 8:00 – 19:00,
Wtorek: 10:00 – 19:00,
Środa: 8:00 – 19:00,
Czwartek: 10:00 – 19:00,
Piątek: 8:00 – 19:00,
Sobota: przychodnia nieczynna,
Niedziela: przychodnia nieczynna.

II. Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania Klinika wstrzymuje udzielenie świadczeń dot. laboratoryjnego badania krwi (punkt pobrań).

III. Rejestratorki podczas wykonywania czynność związanych z potwierdzeniem umówionych wizyt i/lub umawianiem wizyt zobowiązane są do przeprowadzenia telefonicznej wstępnej ankiety kwalifikacji Pacjenta w kierunku oceny zagrożenia wystąpienia u Pacjenta ryzyka zagrożenia koronawirusem.

Każdy Pacjent manifestujący objawy ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka powyżej 380C wraz z kaszlem lub dusznością) w związku z kryteriami epidemiologicznymi powinien trafić do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego. Wszelkie niezbędne informacje w ww. zakresie udostępniane są telefonicznie poprzez:

- infolinię NFZ: 800 190 590 (czynna całą dobę),
- stację sanitarno-epidemiologiczną w Warszawie: 22 310 79 36 lub 22 310 79 04 (czynna w dniu robocze w godz. 8:15 – 15:15).

IV. Wykonując wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia zalecające kontakt telefoniczny Pacjenta z lekarzem (teleporady) informujemy, że Klinika podjęła obowiązujące od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania, decyzje o zmianach w dostarczaniu usług medycznych.

Lekarze interniści i kardiolodzy udzielają świadczeń także w postaci teleporady wyłącznie Pacjentom korzystającym dotychczas z usług Kliniki, którzy posiadają aktualną dokumentację medyczną prowadzoną przez Klinikę i kontynuują leczenie w Klinice. W przypadku konieczności skorzystania przez Pacjenta, nieposiadającego w Klinice założonej karty pacjenta, ze świadczenia w postaci teleporad udzielanego przez lekarza internistę lub kardiologa, niezbędne jest dostarczenie dokumentacji medycznej i założenie karty Pacjenta. Dostarczenie dokumentacji medycznej i założenie karty Pacjenta winno nastąpić przed umówieniem terminu teleporady.

W celu uzyskania świadczenia od lekarza w postaci teleporady prosimy o pozostanie w domu i skontaktowanie się telefonicznie bezpośrednio z Kliniką na ww. dane kontaktowe w celu ustalenia terminu teleporady.

Pozostali lekarze świadczący usługi z zakresu ginekologii, medycyny pracy, USG i inne udzielają świadczeń w postaci stacjonarnej i teleporady, z zastrzeżeniem, że świadczenie w postaci teleporady udzielane jest wyłącznie Pacjentowi posiadającemu dokumentację medyczną prowadzoną przez Klinikę i kontynuującemu leczenie w Klinice. W przypadku konieczności skorzystania przez Pacjenta, nieposiadającego w Klinice założonej karty pacjenta, z świadczenia dot. ww. usług w postaci teleporady, niezbędne jest dostarczenie dokumentacji medycznej i założenie karty pacjenta. Dostarczenie dokumentacji medycznej i założenie karty Pacjenta winno nastąpić przed umówieniem terminu teleporady.

W przypadku powzięcia przez Klinikę wątpliwości co do stanu zdrowia Pacjenta wskazującego na możliwość wystąpienia koronawirusa zalecane jest udzielanie świadczenia w postaci teleporady.

Podczas teleporady udzielana jest porada. Istnieje możliwość wystawienia e-recepty lub e-zwolnienia lekarskiego do pracy lub zalecenia wizyty stacjonarnej, jeżeli będzie wymagał tego stan zdrowia Pacjenta. Pacjent jest informowany o sposobie realizacji ww. dokumentów. W przypadku konieczności wystawienia przez lekarza e-recepty podczas teleporady konieczne może być dostarczenie do Kliniki przez Pacjenta stosownej dokumentacji medycznej. Pacjent podczas teleporady może zgłosić konieczność uzyskania świadczenia w formie stacjonarnej.

Ze względu na zalecenie lekarza odnośnie konieczności odbycia przez Pacjenta wizyty stacjonarnej lub ze względu na zgłoszenie przez Pacjenta takiej konieczności, skontaktujemy się z Państwem telefonicznie w celu ustalenia terminu wizyty stacjonarnej.

Podczas ustalania terminu teleporady Pacjent jest informowany, że lekarz udzielający świadczeń w postaci teleporady będzie kontaktował się telefonicznie z Pacjentem w ustalonym z Pacjentem przedziale czasowym. W przypadku braku kontaktu z Pacjentem lekarz podejmuje próbę ponownego kontaktu telefonicznego w odstępie nie krótszym niż 5 minut w celu udzielenia porady. Lekarz przed udzieleniem teleporady potwierdza tożsamość Pacjenta. Teleporady udzielane są w warunkach gwarantujących poufność.

V. Prosimy o dostosowanie się do zachowania zasad bezpieczeństwa i do procedur obowiązujących w Klinice, tj. w szczególności wypełnienia ankiety dot. stanu zdrowia i dezynfekcji rąk.

Na prośbę Pacjenta udostępniane są maseczki i jednorazowe rękawiczki.

W Klinice może jednocześnie znajdować się nie więcej niż 5 Pacjentów.

Prosimy o zachowanie odległości od recepcjonistów i innych osób wynoszącej min. 2 m.

Przychodnia preferuje płatność za usługi kartą.

Pacjenci, którzy korzystają z usług stacjonarnie proszeni są o przybycie nieco przed czasem, żeby nie zachodziła potrzeba długiego oczekiwania w poczekalni. Prosimy o punktualne, nie za wczesne, stawienie się na umówione wizyty, aby uniknąć niepotrzebnego, długotrwałego kontaktu z innymi osobami.

Prosimy, aby na wizyty stacjonarne stawiali się wyłącznie Pacjenci (bez osób towarzyszących), chyba że samodzielne stawienie się Pacjenta na umówioną wizytę stacjonarną jest niemożliwe ze względu m.in. na wiek Pacjenta.

Lekarze w gabinetach mają do dyspozycji termometr bezdotykowy, maseczki, rękawiczki, fartuchy oraz środek do dezynfekcji rąk. Przy kontakcie z Pacjentem lekarz może także założyć gogle, kombinezon.

Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację związaną ze stanem epidemicznym Klinika informuje o możliwości zmiany ww. procedur. Prosimy o przestrzeganie ww. zaleceń i procedur. Zachęcamy również do samodzielnego zapoznawania się z informacjami i wytycznymi dostępnymi na stronach internetowych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

W przypadku pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Kliniką pod powyżej wskazanymi danymi kontaktowymi.