Punkt pobrań

Punkt pobrań Nova Klinika jest czynny zgodnie z ustalonym terminarzem
(lista aktualizowana będzie na bieżąco):

 • 6 maja 2024 r. (poniedziałek) 07:15 - 11:00.
 • 8 maja 2024 r. (środa) 07:15 - 11:00.
 • 13 maja 2024 r. (poniedziałek) 07:15 - 11:00.
 • 15 maja 2024 r. (środa) 07:15 - 11:00.
 • 17 maja 2024 r. (piątek) 07:15 - 11:00.
 • 20 maja 2024 r. (poniedziałek) 07:15 - 11:00.
 • 22 maja 2024 r. (środa) 07:15 - 11:00.
 • 29 maja 2024 r. (środa) 07:15 - 11:00.


Zapisy na pobrania odbywają się:

Punkt pobrań nie wykonuje/nie pobiera materiału do badań w kierunku koronawirusa.


Zasady obowiązujące w Punkcie Pobrań:

 • W punkcie pobrań osoby zapisane na konkretną godzinę mają pierwszeństwo przed osobami, które nie dokonały wcześniejszej rezerwacji terminu pobrania.
 • Pacjenci, którzy zostali umówieni na pobranie proszeni są o przybycie nieco przed czasem, żeby nie zachodziła potrzeba długiego oczekiwania w Nova Klinika. Prosimy o punktualne, nie za wczesne, stawienie się na umówione pobranie.
 • Pacjenci mają obowiązek noszenia maseczek zakrywających usta i nos.
 • O ile stan zdrowia Pacjenta na to pozwala, Pacjent powinien przybyć bez innych osób do Nova Klinika.
 • Do każdej usługi punktu pobrania będzie doliczona usługa pielęgniarska w wysokości 10 zł związania z koniecznością zapewnienia odpowiednich środków ochrony indywidualnej i środków związanych z zapewnieniem ponadstandardowych procedur bezpieczeństwa w Nova Klinika.
 • Pacjenci mają obowiązek zachować odstęp od pozostałych osób wynoszący min. 2 m.
 • Podczas pobierania materiału Pacjent powinien skierować twarz w kierunku przeciwnym do osoby pobierającej.
 • Pacjenci mają obowiązek stosować się do zaleceń pracowników Nova Klinika.


Uruchomiliśmy dla Państwa, szybki dostęp online do wyników badań laboratoryjnych. Pacjent po pobranych badaniach otrzyma jednorazowy kod dostępu, a następnie po wprowadzeniu swoich danych oraz otrzymanego kodu dostępu do wskazanego serwisu będzie miał możliwość wglądu do wyników swoich badań. Pacjent będzie informowany o możliwości odbioru wyników SMS’em.

Na życzenie pacjenta wynik badań będzie nieodpłatnie drukowany na recepcji Nova Klinika.
Informacje zawarte na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być interpretowane jako porada lekarska.
W każdym przypadku należy skonsultować się z lekarzem specjalistą.