Polityka cookies

§ 1. Informacje ogólne

 1. Polityka plików cookies odnosi się do serwisu internetowego umieszczonego w domenie novaklinika.pl (dalej jako: „Serwis internetowy”), którego właścicielem jest NOVA KLINIKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Starej Iwicznej przy ul. Nowej 6, 05-500 Stara Iwiczna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000468298, której nadany został numer NIP 1231278799 oraz REGON 146758399 (dalej jako: „Administrator Serwisu Internetowego”).
 2. Przez korzystanie z Serwisu internetowego Użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies na jego urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) oraz wykorzystywanie plików cookies przez Administratora Systemu Internetowego zgodnie z niniejszą Polityką.
 3. Użytkownik wyraża zgodę, o której mowa w ust. 2 powyżej, za pomocą ustawień używanej przez niego w urządzeniu końcowym przeglądarki internetowej. 

§ 2. Możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez cookies

 1. Użytkownik Serwisu internetowego może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies w szczególności poprzez zmianę ustawień używanej w urządzeniu końcowym przeglądarki internetowej tak, by odmawiała lub usuwała określone pliki cookies.
 2. Administrator Serwisu Internetowego informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies (zmiana ustawień używanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej) może wpłynąć na funkcjonalność i możliwość korzystania z Serwisu internetowego.
 3. Administrator Serwisu Internetowego nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu internetowego w przypadku, gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików cookies. 
 4. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez Administratora Serwisu Internetowego plików cookies to powinien zmienić ustawienia używanej przez siebie w urządzeniu końcowym przeglądarki internetowej w odpowiedni sposób albo zrezygnować z używania Serwisu internetowego. 

§ 3. Rodzaje wykorzystywanych cookies

 1. Pliki cookies (ciasteczka) to niewielkie informacje będące pojedynczymi, małymi plikami tekstowymi, wysyłanymi przez odwiedzane przez Użytkownika strony internetowe i pobierane na urządzenie końcowe używane przez Użytkownika. Informacje zawarte w plikach cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę internetową, która je utworzyła. Dzięki temu poszczególne strony internetowe nie mogą mieć dostępu do innych plików cookies znajdujących się na urządzeniu używanym przez Użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu internetowego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu Internetowego. Pliki cookies zamieszczane na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu internetowego mogą być wykorzystywane również przez podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem Serwisu Internetowego.
 3. Serwis internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, w tym danych osobowych Użytkowników, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 
 4. Pliki cookies nie służą identyfikacji Użytkowników Serwisu internetowego i na ich podstawie w żaden sposób nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkowników (dane pozyskane z plików cookies nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji Użytkownika w Serwisie internetowym). Pliki cookies identyfikują dane urządzenia używanego przez Użytkowania i przeglądarki używanej przez Użytkownika do przeglądania Serwisu internetowego. 
 5. Pliki cookies nie są szkodliwe ani dla Użytkownika ani dla używanych przez niego urządzeń – nie wpływają one na sposób działania urządzeń używanych przez Użytkownika. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych ani w oprogramowaniu zainstalowanym na urządzeniach używanych przez Użytkownika. 

§ 4.

 1. W ramach Serwisu internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. sesyjne (session cookies), tj. pliki tymczasowe pozostające na urządzeniu Użytkownika Serwisu internetowego aż do opuszczenia przez niego Serwisu internetowego lub wyłączenia używanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej,
  2. stałe (persistent cookies), tj. pliki pozostające na urządzeniu Użytkownika Serwisu internetowego przez czas określony w parametrach pliku cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia z urządzenia przez Użytkownika,
  3. zewnętrzne (third-party cookie), tj. pliki umieszczone przez zewnętrzne podmioty, z którymi współpracuje administrator Serwisu internetowego, a których to komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny.
 2. Administrator Serwisu Internetowego współpracuje z następującymi serwisami internetowymi zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki cookies na urządzeniach końcowych używanych przez Użytkownika:
  1. Google,
  2. Bing.

§ 5. Cele w jakich Administrator Serwisu Internetowego wykorzystuje cookies

 1. Pliki cookies stosowane w ramach Serwisu internetowego wykorzystywane są w szczególności w celu:
  1. zapewnienia poprawnego działania Serwisu internetowego,
  2. mierzenia aktywności i preferencji Użytkowników Serwisu internetowego,
  3. mierzenia skuteczności przeprowadzanych reklam i akcji w ramach Serwisu internetowego,
  4. podnoszenia jakości świadczonych usług przez NOVA KLINIKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.,
  5. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu internetowego w celu odpowiedniego wyświetlenia stron Serwisu internetowego dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika,
  6. dostosowania zawartości stron Serwisu internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu internetowego,
  7. poprawienia sposobu działania Serwisu internetowego,
  8. tworzenia statystyk umożliwiającym zrozumienie, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu internetowego korzystają ze stron Serwisu internetowego. Dzięki temu Administrator Serwisu Internetowego może ulepszyć strukturę i zawartość Serwisu internetowego,
  9. dokonanie oceny realnego zainteresowania Serwisem internetowym,
  10. utrzymywanie sesji Użytkownika Serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu internetowego ponownie wpisywać indywidualny login i hasło,
  11. dopasowanie treści reklam emitowanych w sieci reklamowej Google (remarketing) oraz mierzenie ich skuteczności,
  12. mierzenie skuteczności prowadzonych akcji reklamowej Google,
  13. wykorzystanie mechanizmu ankiety badającej preferencje Użytkownika.

§ 6. Postanowienia końcowe

Administrator Systemu Internetowego zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki bez konieczności informowania o tym użytkowników. Wprowadzone zmiany w niniejszej Polityce będą publikowane w Serwisie internetowym. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu ich publikacji w Serwisie internetowym.