Medycyna pracy

Oferujemy profesjonalną opiekę medyczną w zakresie medycyny pracy:

  • badania wstępne - przed zatrudnieniem; po zmianie stanowiska pracy lub jeżeli występują nowe zagrożenia i czynniki szkodliwe
  • badania okresowe - obowiązuje osoby pracujące już na danym stanowisku – przed zakończeniem ważności poprzedniego orzeczenia
  • badania kontrolne - obowiązkowo przed ponownym rozpoczęciem pracy przez pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni
  • orzeczenia sanitarno-epidemiologiczne

Zatrudnionemu pracownikowi wystawiane jest skierowanie na badania profilaktyczne, opisujące warunki i zagrożenia związane ze stanowiskiem pracy. W naszej klinice informujemy jakie badania należy wykonać oraz kierujemy do konkretnych lekarzy. Pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby bez aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

Informacje zawarte na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być interpretowane jako porada lekarska.
W każdym przypadku należy skonsultować się z lekarzem specjalistą.