dr hab. n. med. Jacek Bil, FESC

kardiolog, hipertensjolog

Jest absolwentem I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który ukończył w 2008 roku. W 2010 roku w Centrum Biostruktury I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego obronił pracę doktorską, a w 2019 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (CMKP). Obecnie pracuje na stanowisku profesora CMKP w Klinice Kardiologii Inwazyjnej zlokalizowanej w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie.

W 2016 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii, a w 2018 - w dziedzinie hipertensjologii. Dodatkowo, od 2016 jest uprawniony do samodzielnego wykonywania zabiegów kardiologii inwazyjnej (certyfikat przyznany przez Asocjację Interwencji Sercowo-Naczyniowych), a w 2018 ukończył kurs profesjonalnego leczenia nadwagi i otyłości organizowany przez Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością.

Jest członkiem Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego - w 2018 roku uzyskał prestiżowy tytuł Fellow of the European Society of Cardiology. Jest także członkiem Klubu 30 PTK. Doc. J. Bil jest autorem ponad 120 artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych, 15 rozdziałów w monografiach i podręcznikach oraz licznych doniesień zjazdowych przedstawianych na najważniejszych kongresach kardiologicznych w Polsce i na świecie. Łączny Impact Factor wynosi ponad 170, a indeks Hirscha - 13.

W kadencji 2017 - 2019 był członkiem Zarządu Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych, a obecnie w kadencji 2019 - 2021 jest sekretarzem Komisji Zagranicznej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Zapraszamy jest regularnie jako członek Komitetu Naukowego/Wykładowca najważniejszych kongresów kardiologicznych (Kongres PTK, Warsaw Course on Cardiovascular Interventions, New Frontiers in Interventional Cardiology, EuroPCR, Międzynarodowa Konferencja Kardiologiczna „Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób serca, płuc i naczyń” oraz Warmińsko-Mazurskie Spotkania Kardiologiczne).

W 2018 roku został finalistą 18. edycji Nagród Naukowych “Polityki”, a w 2016 roku zajął 4. miejsce w konkursie „Supertalenty w Medycynie 2016” organizowanego przez „Puls Medycyny”. W latach 2014 - 2017 otrzymywał stypendium naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, a także wielokrotnie uzyskiwał nagrody JM Rektora WUM za publikacje naukowe.

W naszej placówce zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów kardiologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z nadciśnieniem tętniczym oraz kwalifikacją pacjentów do zabiegów inwazyjnych w ramach diagnostyki i leczenia choroby wieńcowej (koronarografia, angioplastyka wieńcowa, pomstowanie aortalno-wieńcowe) oraz kwalifikacji do zabiegów strukturalnych (TAVI, MitraClip, zamykanie PFO/ASD). Dodatkowo, doc. J. Bil zajmuje się także leczeniem otyłości.


Godziny przyjęć

Tylko opisy holterów ciśnionowych i EKG.

Cennik konsultacji

24-godzinny Holter ciśnieniowy z opisem200 zł

24-godzinny Holter EKG z opisem200 zł

48-godzinny Holter EKG z opisem300 zł

72-godzinny Holter EKG z opisem400 zł

Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych.
Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian.