Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszoną epidemią dot. koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wieloma ograniczeniami o charakterze proceduralnym i organizacyjnym dot. podmiotów medycznych oraz mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia informujemy, że Przychodnia podjęła, obowiązujące od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania, decyzje o zmianach w dostarczaniu usług medycznych i funkcjonowaniu Przychodni. Istnieje możliwość uzyskania świadczenia poprzez kontakt telefoniczny Pacjenta z lekarzem (teleporady), jak i w postaci stacjonarnej.

W celu uzyskania świadczenia w postaci teleporady lub w postaci stacjonarnej prosimy o pozostanie w domu i skontaktowanie się telefonicznie bezpośrednio z Przychodnią w celu ustalenia daty świadczenia.

Świadczenia w postaci teleporady udzielane są wyłącznie, gdy ocena stanu zdrowia Pacjenta i zakres niezbędnych czynności do zrealizowania na rzecz Pacjenta, nie wymaga osobistej obecności personelu medycznego.

Podczas teleporady lekarz udziela porady, może wystawić e-receptę lub e-zwolnienie lekarskie do pracy lub zaleci wizytę stacjonarną, jeżeli będzie wymagał tego stan zdrowia Pacjenta. W przypadku konieczności wystawienia przez lekarza e-recepty podczas teleporady konieczne może być dostarczenie do Przychodni przez Pacjenta stosownej dokumentacji medycznej.

Pacjenci, którzy korzystają z usług stacjonarnie zobowiązani są do dostosowania się do zachowania zasad bezpieczeństwa i do procedur obowiązujących w Przychodni, tj. wypełniają ankietę dotyczącą stanu zdrowia oraz otrzymują środek do dezynfekcji rąk. W przypadku Pacjentów z widoczną infekcją udostępniane są maseczki i jednorazowe rękawiczki.

W Przychodni może jednocześnie znajdować nie więcej niż 3 pacjentów.

Prosimy o zachowanie odległości od recepcjonistów i innych osób wynoszącej min. 2 m.

Przychodnia preferuje płatność za usługi kartą.

Pacjenci, którzy korzystają z usług stacjonarnie proszeni są o przybycie nieco przed czasem, żeby nie zachodziła potrzeba długiego oczekiwania w poczekalni. Prosimy o punktualne, nie za wczesne, stawianie się na umówione wizyty, aby unikać niepotrzebnego, długotrwałego kontaktu z innymi osobami.

Prosimy, aby na wizyty stacjonarne stawiali się wyłącznie Pacjenci (bez osób towarzyszących), chyba że samodzielne stawienie się Pacjenta na umówioną wizytę stacjonarną jest niemożliwe ze względu m.in. na wiek Pacjenta.

Lekarze w gabinetach mają do dyspozycji termometr bezdotykowy, maseczki, rękawiczki, fartuchy oraz środek do dezynfekcji rąk. Przy kontakcie z Pacjentem lekarz może także założyć gogle, kombinezon.

Informujemy, że z dniem 16 marca 2020 r. do odwołania Przychodnia wstrzymuje udzielanie świadczeń dot. laboratoryjnego badania krwi (punkt pobrań).

Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację związaną ze stanem epidemicznym Przychodnia informuje o możliwości zmiany ww. procedur.

W przypadku pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Przychodnią pod nr tel.: +48 22 29 26 885.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Pacjentów stale aktualizujemy informacje o sytuacji związanej z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, które na bieżąco publikujemy na naszej stronie internetowej. Zachęcamy również do samodzielnego zapoznawania się z informacjami i wytycznymi dostępnymi na stronach internetowych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do obecnej sytuacji w kraju i na świecie oraz obowiązujących przepisów prawa i wytycznych właściwych organów administracji publicznej dot. zasad i trybu zapobiegania oraz zwalczania zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus) i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, rejestratorki podczas wykonywania czynności związanych z potwierdzaniem umówionych wizyt i/lub umawianiem wizyt zobowiązane są na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego do przeprowadzenia telefonicznej wstępnej ankiety kwalifikacji pacjenta w kierunku oceny zagrożenia wystąpienia u pacjenta ryzyka zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus).

Każdy Pacjent manifestujący objawy ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka powyżej 38℃ wraz z kaszlem lub dusznością) w związku z kryteriami epidemiologicznymi powinien trafić do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego. Wszelkie niezbędne informacje w ww. zakresie są udostępniane telefonicznie przez:

  • infolinię NFZ: 800 190 590 (czynna całą dobę),
  • stację sanitarno-epidemiologiczną w Warszawie: 22 310 79 36 lub 22 310 7904 (czynna w dni robocze w godz. 8:15-15:15).

Pacjent stawiający się do Przychodni z objawami charakterystycznymi dla wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus) sprzyja rozprzestrzenianiu się ww. wirusa oraz naraża inne osoby na zarażenie się ww. wirusem.

W związku z sytuacją występowania wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus) w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej kierowanej przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia i stosowanie się do wydawanych wytycznych w tym zakresie.

Klinika na bieżąco śledzi komunikaty i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz podejmuje odpowiednie czynności w tym zakresie.

Zakres usług

Informacje zawarte na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być interpretowane jako porada lekarska.
W każdym przypadku należy skonsultować się z lekarzem specjalistą.