Recepta zaoczna - kontynuacja leczenia farmakologicznego

ZASADY WYSTAWIANIA RECEPT BEZ OBECNOŚCI PACJENTA

 • W celu ułatwienia osobom korzystającym ze świadczeń Przychodni, przewlekle chorym, stale korzystającym z leków bądź zaopatrzenia w wyroby medyczne wprowadziliśmy możliwość zamawiania recept na leki lub wyroby medyczne za pomocą stosownego formularza na w/w środki, w celu kontynuacji leczenia, bez konieczności oczekiwania na wizytę, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia Pacjenta, co ma odzwierciedlenie w dokumentacji medycznej Pacjenta. W przypadku zmiany leczenia przez specjalistę lub zalecenia poszpitalnego należy zgłosić się osobiście do Przychodni lub dostarczyć pisemną informację w tym zakresie.
 • Wystarczy pobrać stosowny formularz, który po wypełnieniu należy złożyć w rejestracji Przychodni lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: . W celu realizacji zapotrzebowania na receptę niezbędne jest uiszczenie za pośrednictwem rachunku płatniczego Przychodni opłaty w wysokości 60,00 zł (sześćdziesiąt złotych) przelewem na rachunek bankowy Przychodni wskazany w Formularzu i złożenie potwierdzenia uiszczenia ww. opłaty w rejestracji Przychodni/przesłanie potwierdzenia uiszczenia ww. opłaty wraz Formularzem.
 • Nowelizacja przepisów prawa daje obecnie możliwość wystawiania recept na leki stosowane w chorobach przewlekłych bez konieczności przeprowadzenia każdorazowo badania Pacjenta. Oznacza to, że w przypadku niektórych chorób Pacjenci mogą otrzymać recepty na swoje leki bez konieczności wizyty u lekarza (w okresie pomiędzy zaplanowanymi wizytami kontrolnymi).
 • Zmiana przepisów nie oznacza, że będzie można złożyć zamówienie na dowolne leki.
NAJWAŻNIEJSZE ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA NA RECEPTY

 • Pacjent w dniu złożenia formularza zamówienia na leki stałe jest zapisany do Centrum Medyczne Nova-01 (dalej jako: „Przychodnia” (posiada założoną kartę pacjenta) i leczy się w Przychodni.
 • Recepta na zamawiany lek była już wcześniej wystawiana w Przychodni podczas wizyty u lekarza w Przychodni.
 • Recepta wypisywana jest na lek przyjmowany przez Pacjenta stale w chorobach przewlekłych (na lek przyjmowany na stałe przez Pacjenta), jeżeli wynika to z dokumentacji medycznej Pacjenta.
 • Bez kontaktu z lekarzem nie można otrzymać recepty na leki uspokajające, nasenne, przeciwbólowe, antybiotyki - stosowane ze wskazań nagłych lub czasowo.
 • Lekarz wystawiający receptę może, bez dokonania osobistego badania Pacjenta, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia, zgodnie ze złożonym formularzem przez Pacjenta, jeżeli wynika to z dokumentacji medycznej. Lekarz ocenia zasadność i możliwość wystawienia recepty, objętej złożonym przez Pacjenta formularzem, biorąc pod uwagę termin ostatniej wizyty u lekarza i czy dany lek był już wypisywany.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości lekarz prowadzący lub zastępujący ma prawo odmówić realizacji całości lub części zamówienia objętego formularzem. W takich sytuacjach wymagany jest kontakt osobisty z lekarzem (umówienie wizyty u lekarza).
 • W przypadku choroby lub nieobecności lekarza prowadzącego decyzję o wypisaniu recepty objętej formularzem podejmuje inny lekarz zgodnie ze stanem zdrowia Pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.
 • W przypadku nieprawidłowego lub niepełnego wypełnienia formularza lekarz prowadzący lub inny lekarz mogą odmówić wypisania recepty objętej formularzem.
 • Recepta wypisana jest na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
 • Zamawianie recept odbywa się tylko na podstawie prawidłowo wypełnionego formularza w rejestracji Przychodni lub wysłanego drogą elektroniczną na adres e-mail: . Nie przyjmujemy zamówień telefonicznie.
 • W formularzu pisemnym powinny się znaleźć: imię i nazwisko pacjenta, data urodzenia, PESEL, adres, telefon kontaktowy, nazwisko lekarza prowadzącego, wykaz leków wraz z dawkami i ilością zamawianych opakowań.
 • Recepta będzie dostępna w rejestracji Przychodni do odbioru po 7 dniach roboczych po dniu przyjęcia zamówienia. Recepty nie odebrane w ciągu jednego miesiąca są niszczone.
 • Nie przyjmujemy „zamówień” na skierowania, wnioski, zaświadczenia i inne. W tych sprawach konieczna jest wizyta u lekarza.
Informacje zawarte na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być interpretowane jako porada lekarska.
W każdym przypadku należy skonsultować się z lekarzem specjalistą.